Polityka prywatności Change4Good not-for-profit sp. z o.o.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Co opisuje niniejsza polityka?

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Change4Good not-for-profit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne czy niniejsza Polityka obejmuje również zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, tj. korzystasz z serwisu internetowego www.funiversity.pl („Strona Internetowa”);
 • jesteś Kandydatem do pracy, tj. korzystasz z serwisu internetowego, ponieważ szukasz u nas zatrudnienia;
 • jesteś Partnerem, tj. jesteś naszym partnerem strategicznym, współpracujesz z nami podczas organizacji eventów, warsztatów, urodzin i in.;
 • jesteś Przedstawicielem Partnera, tj. reprezentujesz Partnera;
 • jesteś Kontrahentem, tj. kupujesz oferowane przez nas produkty, w szczególności za pośrednictwem naszego sklepu internetowego
 • jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, tj. reprezentujesz Klienta;
 • jesteś Dostawcą, tj. dostarczasz nam jakiekolwiek produkty lub usługi;
 • jesteś Przedstawicielem Dostawcy, tj. reprezentujesz podmiot dostarczający nam produkty lub usługi;
 • jesteś Uczestnikiem warsztatów i eventów, tj. Ty oraz Twoje dzieci lub podopieczni, bierzecie udział w organizowanych przez nas wydarzeniach;
 • jesteś Użytkownikiem sklepu internetowego, tj. korzystasz z oferty naszego sklepu internetowego;
 • jesteś Odbiorcą Marketingu, tj. kierujemy do Ciebie nasze działania marketingowe, w tym Newsletter;
 • jesteś Uczestnikiem konkursów, tj. Ty czy Twoje dzieci lub podopieczni, bierzecie udział w organizowanych przez nas konkursach.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest:

Change4Good not-for-profit sp. z o.o.
Aleja Rzeczypospolitej 2 lok. U2
02-972 Warszawa
e-mail: info@change4good.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na ww. adres e-mail.

3. Jakie informacje i z jakich źródeł zbieramy?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem naszej Strony Internetowej zbieramy informacje zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej. Są to w szczególności informacje podawane przez Ciebie w formularzu kontaktowym jak imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies.

Jeżeli jesteś Partnerem zbieramy informacje przekazywane nam w związku z Twoją współpracą z nami, w tym w przesyłanych nam dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Partnera zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

Jeżeli jesteś Kontrahentem zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

Jeżeli jesteś Dostawcą zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili i spotkań, w tym w szczególności informacje niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, firma, adres działalności, PESEL, NIP, REGON, numer rachunku bankowego. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł ogólnodostępnych.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Dostawcy zbieramy informacje przekazywane nam w przesyłanych przez Ciebie dokumentach, w trakcie rozmów, wymiany e-maili, spotkań. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, dane dotyczące podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane mogą także być przekazywane nam przez podmiot, który reprezentujesz zarówno przed, jak i w trakcie współpracy z nami.

Jeżeli jesteś Uczestnikiem warsztatów i eventów zbieramy dane identyfikujące Ciebie lub członków Twojej rodziny (mogące również zawierać dane dotyczące Twoich dzieci lub podopiecznych). Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, wizerunek, adresy e-mail, numer rachunku bankowego.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem sklepu internetowego zbieramy informacje przekazywane nam w związku z korzystaniem z oferty naszego sklepu. Mogą to być w szczególności Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Jeżeli jesteś Odbiorcą Marketingu zbieramy informacje niezbędne do przesłania do Ciebie Newslettera.

Jeżeli jesteś Uczestnikiem konkursów zbieramy identyfikujące Ciebie lub członków Twojej rodziny dane (mogące również zawierać dane dotyczące Twoich dzieci lub podopiecznych). Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, wizerunek, adresy e-mail, adres, login w mediach społecznościowych.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na administrowaniu Stroną Internetową.

Jeżeli jesteś Partnerem, Dostawcą lub Kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Partnera, Dostawcy lub Kontrahenta, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z podmiotem, który reprezentujesz, utrzymywaniem relacji biznesowych i bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed nimi.

Jeżeli jesteś Uczestnikiem warsztatów i eventów, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem sklepu internetowego, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w zakresie przechowywania dokumentacji finansowej;
 • w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych, bieżącym kontaktem, prowadzeniem działań marketingowych, a także dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami.

Jeżeli jesteś Odbiorcą Marketingu, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego, o ile jesteś jednocześnie naszym Partnerem, Kontrahentem lub ich Przedstawicielem, bądź Uczestnikiem Konkursu;
 • w celu realizacji działań marketingowych prowadzonych na podstawie Twojej odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeżeli jesteś Uczestnikiem konkursów, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, wysyłki nagrody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Komu udostępniamy Twoje dane

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych. np. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i in.

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to niezbędne dla celów administrowania Stroną Internetową.

Jeżeli jesteś Partnerem, Kontrahentem, Dostawcą lub Przedstawicielem Partnera, Kontrahenta lub Dostawcy, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie.

Jeżeli jesteś Uczestnikiem warsztatów i eventów, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem sklepu internetowego, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie.

Jeżeli jesteś Uczestnikiem konkursów, przechowujemy dane do czasu cofnięcia zgody, a w uzasadnionych przypadkach dane będziemy przechowywać tak długo jak będą niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeżeli jesteś Odbiorcą Marketingu, przechowujemy Twoje dane przez okres ich przydatności do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a w przypadku, kiedy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej wycofania.

7. Jakie prawa Ci przysługują

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 2. możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 6. w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 7. możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych;

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail info@change4good.pl.

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dzieci

Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 13. roku życia, a my nie gromadzimy celowo informacji od takich osób.

9. Czy musisz podawać nam swoje dane i skąd je mamy, jeśli nie pochodzą od Ciebie

Podanie Twoich danych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, w szczególności zaś uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub uniemożliwi zawarcie umowy.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta, Dostawcy czy Partnera i sam nie podajesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub zostały przez nas zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (np. strony internetowej).

Kontakt
Change4Good not-for-profit Sp. z o.o.
al. Rzeczypospolitej 2/U-2,
02-972 Warszawa
NIP: 9512480137
576 524 444
kontakt@funiversity.pl
Pon. - pt: 9:00-17:00
Newsletter

  bt_bb_section_top_section_coverage_image

  Koszyk

  Uwaga pliki COOKIES! Chociaż to nie strona o pieczeniu – są nam one potrzebne do poprawnego i wygodnego dla użytkowników działania :)